Våra moderata Sandvikenpolitiker

Jonny Bratberg

Föreningsordförande

Moderat oppositionsråd
Kommunstyrelsen, 2: vice ordförande
Kommunfullmäktigeledamot

Jonas Klang

Föreningsstyrelsen

Gruppledare, 
Kommunfullmäktigeledamot
Kommunstyrelseledamot
Ledamot i Sandvikens Stadshus AB
Ersättare i Individ och Famljeomsorgsnämnden
Ersättare Högbo Bruk AB

Anna Andersson

Föreningsstyrelsen

Sven Svensson

Föreningsstyrelsen

Gruppledare, 
Kommunfullmäktigeledamot
Kommunstyrelseledamot

Sven Svensson

Föreningsstyrelsen

Gruppledare, 
Kommunfullmäktigeledamot
Kommunstyrelseledamot

Anna Andersson

Föreningsstyrelsen

Anna Andersson

Föreningsstyrelsen

Sven Svensson

Föreningsstyrelsen

Gruppledare, 
Kommunfullmäktigeledamot
Kommunstyrelseledamot